สายด่วนเจ้าหน้าที่

โปรดเลือกเบอร์ติดต่อหลักและเบอร์ติดต่อภายใน แล้วกดยืนยัน จากนั้นกดปุ่ม "โทรออกทันที"