จองคิว

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ระบบจองคิวออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อจำกัดจำนวนในการเข้ารับบริการและไม่ให้เกิดความแออัดของสมาชิกระหว่างเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน Website ซึ่งมีลิงค์อยู่ที่หน้าแรก และบน Menu ของ Website และบน Rich Menu ของ LINE Official Account

 ระบบจองคิวออนไลน์บนหน้าแรกของ Website

 ระบบจองคิวออนไลน์บน LINE Official Account

โดยสมาชิกสามารถจองคิวได้ท่านละ 2 คิว ต่อ 1 วัน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ