ข่าวสารและประกาศ

ท่านสามารถอ่านข่าวสารและประกาศต่างๆจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากที่นี่

หรือ ... อ่านข่าวจากด้านล่างนี้

ข่าวจะเรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 - วันอาสาฬหบูชา ... อ่านต่อ

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน อ่านรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ ... อ่านต่อ

RYTCOOP Web Design Training ... ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์ *** การันตี!! จับมือทำจนกว่าจะมีเว็บไซต์ ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก "อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)" วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ ... อ่านต่อ

*** ปิดการรับสมัคร *** โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก "อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)" วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ... อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ... อ่านต่อ

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ เงินรอตรวจสอบเป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากสมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด หากมีการทำธุรกรรมการดังกล่าวตามเอกสารแนบของสหกรณ์ โปรดยืนยันหลักฐานการโอน โดยส่งมาที่ฝ่ายการ LINE ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI" สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้จากปุ่มด้านล่างนี้ ... อ่านต่อ

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI" *** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ... อ่านต่อ

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - ... อ่านต่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site” ... อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 แตะที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลด ... อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site" *** ... อ่านต่อ

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน วันเสาร์ที่ ... อ่านต่อ

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 พร้อมแบบขอรับทุน ... อ่านต่อ

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 - วันจักรี ... อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำ ... อ่านต่อ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ อ่านเพิ่มเติม 1 - หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2567 ... อ่านต่อ

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน พร้อมเงินของขวัญ ... อ่านต่อ

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ... อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2566 และ วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ... อ่านต่อ

ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ... อ่านต่อ

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 - สหกรณ์ประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี ... อ่านต่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 มีมติให้จัดสรรดังนี้ เงินปันผล ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 พร้อมผลสรุปคะแนนการสรรหา ... อ่านต่อ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ขอให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ... อ่านต่อ

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อจัดทำงบการเงิน ... อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ... อ่านต่อ

ประกาศสถานที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) หมายเหตุ : ... อ่านต่อ

counter easy hit
Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Consumer Behavior

    พฤติกรรมการใช้งานบนหน้าเว็บ

Save