ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 - วันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 - วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 - วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
RYTCOOP Web Design Training … ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์

RYTCOOP Web Design Training … ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์

RYTCOOP Web Design Training ... ครูระยอง ต้องมีเว็บไซต์

*** การันตี!! จับมือทำจนกว่าจะมีเว็บไซต์ ***

จากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45/1 ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 มีมติให้จัดทำโครงการอบรม Website ให้กับสมาชิกเป็นประจำในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

ฝ่ายจัดการจึงขอสำรวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ พัฒนาสู่การใช้ต่างๆ เช่น การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ หรือ การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์

ในเบื้องต้นขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้เห็นประกาศนี้ และสนใจในเรื่องการทำเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลลงแบบสอบถาม เพื่อให้สหกรณ์ได้นำมากำหนดหลักสูตรในการจัดทำเว็บไซต์

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สหกรณ์จะไม่ได้ให้ค่าพาหนะ รวมถึงใบประกาศนียบัตรเนื่องจากเป็นกิจกรรมแบบต่อเนื่อง เป็นการ Workshop เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเว็บไซต์เป็นรูปธรรม

หากสมาชิกท่านใดที่อบรมแล้วสามารถสร้างเว็บไซต์จนสำเร็จ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะนำเว็บไซต์ของท่านมาติดประกาศไว้ ณ เว็บไซต์ของสหกรณ์ คือ https://rytcoop.com และ Blog ของสหกรณ์ คือ https://blog.rytcoop.com

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก “อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก “อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก "อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

ณ ลานกิจกรรมชั้นล่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

 • รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จำนวน 25 คน
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. จำนวน 25 คน

มีค่าพาหนะ ให้คนละ 200 บาท

ตรวจสอบได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก “อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)”

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก “อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)”

*** ปิดการรับสมัคร ***

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก "อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

ณ ลานกิจกรรมชั้นล่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

 • รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จำนวน 25 คน
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. จำนวน 25 คน

มีค่าพาหนะ ให้คนละ 200 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2567

ท่านสามารถลงทะเบียนได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง
โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

เงินรอตรวจสอบเป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้

เนื่องจากสมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

หากมีการทำธุรกรรมการดังกล่าวตามเอกสารแนบของสหกรณ์

โปรดยืนยันหลักฐานการโอน โดยส่งมาที่ฝ่ายการ LINE ฝ่ายการเงิน หรือติดต่อได้สายด่วนเจ้าหน้าที่

Posted by สอ.ครูระยอง in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, บัญชี, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI"

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

 

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ดังนี้ คือ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะ ตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ KDH222R-LEMDY B1

หมายเลขทะเบียน นข 2018 ระยอง

หมายเลขตัวถัง JTFSS22PX00005366 หมายเลขเครื่องยนต์ 2KD -1291778

สีเทา เชื้อเพลิง ดีเซล เกียร์ธรรมดา

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548

******************************************************

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาโดยแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองได้

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ

ห้องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนไม่ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้ถือว่า ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ [แตะอ่านเพิ่มเติม]

******************************************************

เริ่มประมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. และจะเริ่มทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เลขที่ 444 หมู่ 4

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

******************************************************

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ด้วย WordPress และ Generative AI"

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น ***

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
 • สมาชิกที่ต้องการมี Website เป็นของตนเอง
 • สมาชิกที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ วPA
 • ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
WordPress ทำอะไรได้บ้าง?
 • เป็นที่เก็บผลงานทางวิชาการส่วนตัว
 • เขียน Blog ส่วนตัว
 • ค้าขายออนไลน์
Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - วันหยุดชดเชย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

แตะที่ปุ่มเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ท่านสามารถค้นหาได้โดยใช้เลขทะเบัยนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล แล้วยืนยันการเข้าร่วม

 

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

แตะที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลด

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site"

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น ***

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

 *** ปิดการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามกำหนด (09/05/2567)***

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • *** วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เปิดทำการปกติ ***
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 หยุดทำการ - อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 พร้อมแบบขอรับทุน

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 พร้อมแบบขอรับทุน

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 พร้อมแบบขอรับทุน

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 - วันจักรี
 • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 - เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์, วันครอบครัว
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 - วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำ Application ที่ชื่อว่า RYT Saving จึงเล็งเห็นว่าการใช้ตัวอักษรย่อ RYT นั้นเป็นการสื่อความหมายถึง Rayong Teachers หรือ ครูระยอง

จึงขอดำเนินการเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ Application ของสหกรณ์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45/1 เรียบร้อยแล้ว

พร้อมยกเลิกการใช้งาน Domain Name เดิม นั่นคือ https://rycoop.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Posted by สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง
ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม 1 - หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม 2 - หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2567

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

พร้อมเงินของขวัญ 2,000 บาท เข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร

ขอความกรุณาส่งข้อความมาที่ไลน์ของฝ่ายการเงิน

แตะที่นี่แล้วเลือก LINE ฝ่ายการเงิน : LINE Official Account

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://rytcoop.com/hotline/

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566

และส่งกลับภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์