ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

  • วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 - วันจักรี
  • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 - เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ 13 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์, วันครอบครัว
  • วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 - วันสงกรานต์
  • วันอังคาร 16 เมษายน 2567 - วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

แจ้งเปลี่ยน Domain Name เป็น RYTCOOP.COM จากเดิมคือ RYCOOP.COM

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำ Application ที่ชื่อว่า RYT Saving จึงเล็งเห็นว่าการใช้ตัวอักษรย่อ RYT นั้นเป็นการสื่อความหมายถึง Rayong Teachers หรือ ครูระยอง

จึงขอดำเนินการเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับ Application ของสหกรณ์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง Domain Name ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45/1 เรียบร้อยแล้ว

พร้อมยกเลิกการใช้งาน Domain Name เดิม นั่นคือ https://rycoop.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง
ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม 1 - หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม 2 - หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2567

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

พร้อมเงินของขวัญ 2,000 บาท เข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร

ขอความกรุณาส่งข้อความมาที่ไลน์ของฝ่ายการเงิน

แตะที่นี่แล้วเลือก LINE ฝ่ายการเงิน : LINE Official Account

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://rytcoop.com/hotline/

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566

และส่งกลับภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปี 2566 และ วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานประจำปี 2566 และ วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานประจำปี 2566 และ วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567

ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567

ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 - สหกรณ์ประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 - ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 - วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ผลการประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 มีมติให้จัดสรรดังนี้

เงินปันผล ร้อยละ 5.3

เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.15

เงินของขวัญปีใหม่ 2,000 บาท

(โอนพร้อมปันผลและเฉลี่ยคืน)

ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 อนุมัติแล้วเท่านั้น

ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน สามารถตรวจสอบได้จาก RYT Saving ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 พร้อมผลสรุปคะแนนการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 พร้อมผลสรุปคะแนนการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 พร้อมผลสรุปคะแนนการสรรหา

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2566

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2566

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ขอให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำการยืนยันยอด หุ้น หนี้ และเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทางฝ่ายจัดการ ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำส่งเอกสารตามหน่วยต่างๆข้างต้น

หนังสือนี้สมาชิกต้องตรวจสอบพร้อมยืนยันความถูกต้องและส่งเอกสารกลับคืนไปยัง บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

โปรดพับส่งคืนทั้งฉบับ โดยไม่ต้องติดแสตมป์

หากส่งเอกสารกลับคืนไปยังบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ผู้สอบสุ่ม จะมีผลกระทบต่อการปิดปีบัญชีสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เอกสารถูกจัดส่งในแบบสุ่ม นั่นหมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับครบทุกคน

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, บัญชี
การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เพื่อจัดทำงบการเงิน

สหกรณ์จะปิดการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งระบบ
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่ เวลา 16.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

และปิดระบบโปรแกรมสหกรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.
ถึง วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ส่งสัญญา ภายในเวลา 11.00 น.
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกโดยตรง

หลังจากเวลา 14.00 น.สมาชิกที่มาส่งสัญญาสหกรณ์ฯ
จะจ่ายเงินกู้ให้ในวันเปิดทำการถัดไป
และติดต่อธุรกรรมทางการเงินถึงเวลา 11.00 น.
ของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

ทั้งนี้ สหกรณ์ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 1 ธันวาคม 2566
เพื่อประมวลผลปิดยอดสิ้นปี และยกยอดสิ้นปี
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิ

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2566

ประกาศ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 - หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
รับสมัครการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับสมัครการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับสมัครการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์