การเงินและเงินฝาก

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบรายการ เงินโอนรอการตรวจสอบ

เงินรอตรวจสอบเป็นเงินที่สมาชิกโอนเงินมายังสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้

เนื่องจากสมาชิกไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่สามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวได้ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

หากมีการทำธุรกรรมการดังกล่าวตามเอกสารแนบของสหกรณ์

โปรดยืนยันหลักฐานการโอน โดยส่งมาที่ฝ่ายการ LINE ฝ่ายการเงิน หรือติดต่อได้สายด่วนเจ้าหน้าที่

Posted by สอ.ครูระยอง in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, บัญชี, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566

และส่งกลับภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

ระบบรับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด พบปัญหาการเชื่อมต่อระบบบัญชีระหว่างสหกรณ์และธนาคาร

จึงขอปิดระบบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารกรุงไทยภายใน RYT Saving เป็นการชั่วคราว

โดยปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อบัญชีของท่าน

หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจพบความผิดปกติ จำนวน 1 รายการ จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ตรวจพบความผิดปกติ จำนวน 1 รายการ จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

เนื่องจาก สหกรณ์ตรวจพบความผิดปกติจำนวน 1 รายการ

ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรม

จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอื่นๆ ของ Application ได้ตามปกติ

สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

เนื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบธุรกรรมทางการเงินทั้งระบบ

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565

และส่งกลับภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ปันผล ร้อยละ 4.9 / เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.25

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ขณะนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ได้จากระบบ iMember

และท่านสามารถใช้ระบบ iMember ผ่านช่องทาง Line Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกท่านใดที่ลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถ Reset รหัสผ่านได้จาก iMember โดยกดที่ปุ่มสีแดง

แล้ว กรอกเลขบัตรประชาชน และ เลขทะเบียนสมาชิก ระบบจะแสดง รหัสผ่านใหม่

รายละเอียดตามภาพประกอบ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วม LINE Official Account

แตะที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าสื่อสังคมออนไลน์ : https://rytcoop.com/social-media/

Line Official Account

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

*** โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ***

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นว่า ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยนั้นได้ทำการปรับปรุงระบบการแสดงผลบนหน้าจอ

ซึ่งทำให้สมาชิกหลายท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในการใช้บริการ

สำหรับการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ ทำให้หน้าจอในการใช้งาน มีความเรียบง่ายและใช้ง่ายมากขึ้น

ด้วยความที่เป็นระบบ Touch Screen หรือ สัมผัสหน้าจอเต็มรูปแบบ ขั้นตอนในการกดลดลง ความสับสนน้อยลงเช่นกัน

ซึ่งหน้าจอตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นเก่านั้น เราจะต้องกดบริการอื่นๆถึง 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

แต่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นั้น เพียงแค่กดปุ่มอื่นๆเพียงครั้งเดียว สมาชิกทุกท่านก็จะสามารถเข้าสู่เมนูระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทันที

1. หลังจากเสียบบัตรเอทีเอ็ม และกรอกรหัสผ่านเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้านี้ ให้แตะที่ปุ่มบริการอื่นๆ

ในบางตู้เอทีเอ็มจะมีการแจ้งระบบขัดข้อง สมาชิกทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับ ให้กดปุ่ม OK เพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้

2. หลังจากกดบริการอื่นๆ สมาชิกทุกท่านจะพบกับเมนูสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แตะที่ปุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

3. หลังจากเข้าสู่บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกทุกท่านจะพบกับหน้าจอนี้

4. การดำเนินการจะแยกเป็น 2 ส่วนเหมือนเดิม ดังนี้

  • หากต้องการกดเงินกู้สามัญ, พัฒนาวิชาชีพ และกองทุนฯ ให้กดไปที่ รับเงินฝาก พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน
  • หากต้องการกดเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ฉุกเฉินเอทีเอ็ม ให้กดไปที่ รับเงินกู้ พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน

*** ขั้นตอนในส่วนนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถใช้วิธีการกดเงินแบบเก่าอ้างอิงได้ครับ ***

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังสงสัยในขั้นตอน

ฝ่ายจัดการกำลังเร่งดำเนินการทำคู่มือสำหรับการกดเงินในตู้ธนาคารกรุงไทยแบบใหม่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบในทันทีนะครับ

ขอบคุณครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน พร้อมเงินของขวัญ 1,000 บาท เข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562

กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งฝ่ายการเงินที่เบอร์ 087-781-4247

หรือส่ง Email มาที่เรา rycoop444@hotmail.com หรือ https://rytcoop.com/email-etc/

หรือ Fax หน้าบัญชีธนาคาร มาที่เบอร์ 038-948-217

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : https://rytcoop.com/contact/ และสายด่วนเจ้าหน้าที่ https://rytcoop.com/tel/

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก
กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

กิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด!

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ครบ 50 ขวบแล้วจ้า !

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่จะถึงนี้ เรามีกิจกรรมดีๆมาให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทำธุรกรรมที่สหกรณ์กันครับ

ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากใบประกาศของเราจากหน้านี้นะครับ

*** รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ปุ่มแดงด้านล่างนะครับ ***

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

คุณสมบัติผู้ฝาก - เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ระยะเวลาการฝากเงิน - 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ร้อยละ 3.75 ต่อปี ( ไม่เสียภาษี )

เงื่อนไขการฝากเงิน

1. เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 เริ่มหัก ณ ที่จ่าย เดือนสิงหาคม 2561

2. ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน จนครบ 24 เดือนและทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน หรือหักผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. กรณีสมาชิกสมทบนำเงินมาฝากด้วยตนเองหรือฝากผ่านช่องทางอื่นของสหกรณ์อย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ในวันทำการสุดท้ายของเดือน

4.ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน

5. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ATM (ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดให้กับสมาชิกทุกคนแล้ว) ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

6. กรณีฝากไม่ครบ 24 เดือน สหกรณ์ได้โอนดอกเบี้ยตามวรรคก่อนแล้วสหกรณ์มีสิทธิ์หักเงินต้นชดเชยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงไปก่อนนั้นได้

เงื่อนไขการถอนเงิน

1. กรณีถอนก่อนครบกำหนด จะเป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

2. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

3. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

* เงื่อนไขในการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงินแบบใหม่

แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงินแบบใหม่

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจากระบบการแจ้งโอนเงินระบบเก่านั้น ทางฝ่ายการเงินได้แจ้งผมมาว่าระบบยังไม่ละเอียดพอ ผมจึงได้ทำแบบฟอร์มใหม่ออกมาเพื่อตอบสนองสมาชิกและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การสื่อสารตรงกันนะครับ

ทำไมจึงต้องทำระบบการแจ้งโอนเงินให้ละเอียดขึ้นล่ะ ?

เพราะเนื่องจากการแจ้งการโอนเงินในบางครั้ง ทางสมาชิกไม่ได้บอกรายละเอียดที่มากพอนั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกมีบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 8 บัญชี แต่ในรายละเอียดเขียนว่า โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถทราบได้ว่า บัญชีออมทรัพย์พิเศษบัญชีไหน จึงทำให้เกิดปัญหาการโอนเงินที่ผิดพลาด ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำรายการไปแล้วผิดพลาด ระบบดำเนินการไปแล้ว (ดอกเบี้ยวิ่งไปแล้ว) ก็จะเป็นปัญหากับฝ่ายการเงินและบัญชี

ซึ่งนี่คือปัญหาที่ผมรับทราบมา จึงขอจัดทำระบบแจ้งโอนเงินใหม่นะครับ

 

เพิ่มรายละเอียดเพื่อสะดวกในการทำรายการแจ้งการโอนเงิน

ซึ่งผมได้เพิ่มในส่วนบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นพิเศษครับ ซึ่งเตรียมไว้ 4 บัญชีด้วยกัน

และในส่วนของการตรวจสอบของระบบ ผมได้ปลดล็อคการตรวจสอบออกไปหมดแล้ว เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ยังคงมีระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัตอยู่เหมือนเดิม เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

ดังนั้น … ก่อนที่จะกดส่งข้อความ โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกทีด้วยนะครับผม ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่นะครับ

ผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แม่นยำที่สุดแล้ว สำหรับการแจ้งการโอนเงิน ซึ่งเป็นวิธีที่หลายๆเว็บไซต์ใช้กัน

ยังไงก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาใช้กันเยอะๆนะครับ

หมายเหตุ : ระบบนี้ย้ายไปอยู่ในหมวดของการส่งข้อความนะครับ [ คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้าส่งข้อความ ]

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงิน

แนะนำ – ระบบการแจ้งโอนเงิน

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

สวัสดีครับ น้าหนวด ไอที มารายงานตัวครับ วันนี้ผมมีระบบดีๆจะมาบอกเพื่อนสมาชิกให้ใช้บริการกันครับ

นั่นคือระบบการ แจ้งการโอนเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ความสำคัญของระบบนี้คืออะไร? เพราะเนื่องจากมีความผิดพลาดในการสื่อสารในเรื่องการแจ้งโอนเงินระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง

ระบบนี้จึงถูกทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่

ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถเขียนรายละเอียดได้อย่างเจาะจงว่าเงินที่ท่านโอนมานั้นเป็นค่าอะไรบ้าง รวมทั้งรายละเอียดของตัวสมาชิกเอง

ซึ่งผมคิดว่าน่าจะลดความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลลงได้

และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ทันทีว่า สมาชิกท่านใดโอนเงินมา ในเวลาเท่าไร จำนวนเท่าไร และสามารถตรวจสอบยอดการโอนได้อย่างแม่นยำ

เพราะข้อความทุกข้อความที่ท่านส่งมา จะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโดยตรง และไม่เกิดความคลาดเคลื่อนแน่นอนครับ

ยังไงผมอยากให้สมาชิกทุกท่าน ทดลองใช้บริการกันดูนะครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก
เงินของขวัญปีใหม่ 2561 (กรณีที่ไม่ได้มารับด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ)

เงินของขวัญปีใหม่ 2561 (กรณีที่ไม่ได้มารับด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ)

เงินของขวัญปีใหม่ (กรณีที่ไม่ได้มารับด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ)

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

มีสมาชิกหลายๆท่าน ได้เข้ามาถามไถ่เรื่องเงินของขวัญกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นกรณีที่สมาชิกไม่ได้มารับเงินของขวัญที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง

สมาชิกหลายท่านก็ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมดำเนินการล่าช้า ทำไมถึงยังไม่ได้รับเงินเสียที

จากบทความเก่า เงินของขวัญ 2561 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองจำกัดได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มกราคม พ.ศ 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเอง

หากเลยกรอบเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าไปในบัญชีเงินฝากของสมาชิกในระบบสหกรณ์ฯ

นั่นหมายถึงว่า สมาชิกท่านใดที่ไม่ได้มารับเงินของขวัญที่สหกรณ์ฯ ก็สามารถไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ฯได้เปิดไว้ให้

ซึ่งทางฝ่ายการเงินได้ดำเนินการให้กับทุกท่านที่ไม่ได้มารับเงินของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อมาที่ฝ่ายการเงินของสหกรณ์ฯ ได้ตลอดเวลาทำการนะครับ

ท่านสามารถติดต่อได้จากช่องทางนี้ครับ [ สายด่วนเจ้าหน้าที่ ]

ขอบคุณครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก
เงินของขวัญปีใหม่ 2561

เงินของขวัญปีใหม่ 2561

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่านนะครับ

ก่อนวันสิ้นปีที่จะถึงนี้ มีสมาชิกหลายคนได้ไถ่ถามกันมามากมายว่า “เงินของขวัญ” นั้น ทางสหกรณ์ฯจะจ่ายให้วันไหน?

จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มกราคม พ.ศ 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเอง

หากเลยกรอบเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าไปในบัญชีเงินฝากของสมาชิกในระบบสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เฉพาะบำนาญ เขต 2 ทั้งหมด สพป.ระยอง เขต 2 จะทำการโอนเข้าบัญชีให้ครับ

และผมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ได้อ่านข้อความนี้ โปรดช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก