สินเชื่อ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ขยายวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต และ เงินกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม 1 - หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม 2 - หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2567

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, สินเชื่อ
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ - หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, สินเชื่อ
เงินกู้พิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

เงินกู้พิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

เงินกู้พิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่ต้องทำประกันชีวิต และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนดแล้วนั้น ในแต่ละปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะทำรายการเรียกเก็บเงิน ต่าง ๆ จากยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะได้รับ ซึ่งมีสมาชิกได้รับผลกระทบมีเงินปันผลและเงิน เฉลี่ยคืนไม่เพียงพอ และสมาชิกที่ต้องการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเต็มจำนวน

สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ตามประกาศ)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, สินเชื่อ
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว

ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สินเชื่อ
พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วยระบบ RYT Saving ได้เกิดปัญหาในส่วนของการใช้งาน โดยมีด้วยกัน 2 ส่วนดังนี้

1. การใช้งานระบบคำขอกู้ออนไลน์ 

ขณะนี้ระบบการยื่นกู้ออนไลน์ในแอปพลิเคชั่น RYT Saving ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม สมาชิกยื่นกู้ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที โดยท่านสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทาง Line Official ของสหกรณ์

2. การใช้งาน RYT Saving ในมือถือ Android บางรุ่น

เนื่องจาก RYT Saving ได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อมือถือในระบบ Android รุ่นเก่า (Android ที่ต่ำกว่า Version 10)

ส่งผลให้มือถือ Android บางรุ่นเกิดผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับผู้ที่ใช้ Android Version 10 ขึ้นไป หรือ iOS ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยปัญหาใช้งานเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในธุรกรรมทางการเงินของท่าน

หากแก้ไขได้สำเร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ชี้แจงเรื่องเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยสามัญ แต่ทำหน้าที่เหมือนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม) ทุกประการ

ชี้แจงเรื่องเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยสามัญ แต่ทำหน้าที่เหมือนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม) ทุกประการ

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจาก “เงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีพ พ.ศ. 2565” หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “สามัญกระแสรายวัน”

สมาชิกหลายๆท่านยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้นี้

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะขออธิบายอีกครั้งให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องด้วยสัญญาเงินกู้นี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อ “สามัญ” จึงทำให้สมาชิกหลายท่านเข้าใจผิดว่า เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของสมาชิก

ซึ่งจริงๆแล้วความสำคัญนั้นอยู่ที่ประโยคสุดท้าย นั่นคือ “กระแสรายวัน” นั่นเอง

หลักการทำงานของเงินกู้ “สามัญกระแสรายวันนั้น” จะเหมือนกับ “เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม)”

นั่นคือ สมาชิกจะต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายภายในบัญชีเงินกู้เอง คล้ายๆกับบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงสุด 400,000 บาท

ซึ่งหมายถึงว่า กดออกไปใช้เท่าไร ก็ส่งใช้เท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกทำวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันไว้ที่ 400,000 บาท สมาชิกกดเงินไปใช้ 50,000 บาท

ในวันที่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้่ยสมาชิกจะต้องชำระให้กับสหกรณ์ เป็นเงินต้นประมาณ 1,700 บาท

และ ดอกเบี้ยของเงินที่กดไปใช้ 5.5% ของ 50,000 บาท นั่นคือประมาณ 300 บาท/เดือน (โดยประมาณ)

ซึ่งเท่ากับว่าสมาชิกจะต้องส่งใช้ให้กับสหกรณ์เดือนละประมาณ 2,000 บาท

ดังตัวอย่างในตาราง

เพราะฉะนั้น หากสมาชิกไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินก้อนจำนวน 400,000 บาททันที

สหกรณ์ไม่แนะนำให้กดเงินออกไปทีเดียว แล้วเอาเงินไปพักไว้ที่บัญชีธนาคาร

เพราะจะทำให้ท่านต้องแบกดอกเบี้ยของเงินกู้นี้โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะทำให้สภาพคล่องของท่านเสียไป

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ใช้เงินกู้สามัญกระแสรายวันตามความจำเป็นนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งวันหยุดปีใหม่

แจ้งวันหยุดปีใหม่

แจ้งวันหยุดปีใหม่

ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

เปิดให้บริการ วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

ระบบรับเงินกู้ออนไลน์ ผ่าน RYT Saving ฉุกเฉินแค่ไหน ... ก็อุ่นใจได้ทุกที่ ทุกเวลา

Update ข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สมาชิกจะต้องผูกบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และ บัญชีกรุงไทยก่อน
 • ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสมาชิก 8 บาท

หมายเหตุ : บัญชีออมทรัพย์ ATM เป็นบัญชีที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน สมาชิกทุกท่านจะมีบัญชีนี้อยู่ใน App

อ่านเพิ่มเติ่ม : บัญชีออมทรัพย์ ATM  ที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน

อ่านวิธีการใช้งานได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ได้แล้ววันนี้

บนระบบ RYT Saving โดยเมนูจะอยู่ที่บริเวณ "หมวดทั่วไป"

ดาวน์โหลดวิธีการคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B4smWdRT-ccfXU9VvDB2rfq1Qgol25g8/

ตัวอย่างหน้าจอ RYT Saving

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44/1

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี / เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขอกู้เงิน กรณีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขอกู้เงิน กรณีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขอกู้เงินกรณีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สมาชิกที่จะยื่นคำขอกู้เงินในกรณีที่ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ให้ยื่นภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน จะได้รับพิจารณาในเดือนนั้น

ถ้ายื่นหลังจากนี้จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป

ทั้งนี้เริ่มเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

Posted by น้าหนวดไอที in สินเชื่อ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

*** โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ***

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นว่า ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยนั้นได้ทำการปรับปรุงระบบการแสดงผลบนหน้าจอ

ซึ่งทำให้สมาชิกหลายท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในการใช้บริการ

สำหรับการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ ทำให้หน้าจอในการใช้งาน มีความเรียบง่ายและใช้ง่ายมากขึ้น

ด้วยความที่เป็นระบบ Touch Screen หรือ สัมผัสหน้าจอเต็มรูปแบบ ขั้นตอนในการกดลดลง ความสับสนน้อยลงเช่นกัน

ซึ่งหน้าจอตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นเก่านั้น เราจะต้องกดบริการอื่นๆถึง 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

แต่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นั้น เพียงแค่กดปุ่มอื่นๆเพียงครั้งเดียว สมาชิกทุกท่านก็จะสามารถเข้าสู่เมนูระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทันที

1. หลังจากเสียบบัตรเอทีเอ็ม และกรอกรหัสผ่านเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้านี้ ให้แตะที่ปุ่มบริการอื่นๆ

ในบางตู้เอทีเอ็มจะมีการแจ้งระบบขัดข้อง สมาชิกทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับ ให้กดปุ่ม OK เพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้

2. หลังจากกดบริการอื่นๆ สมาชิกทุกท่านจะพบกับเมนูสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แตะที่ปุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

3. หลังจากเข้าสู่บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกทุกท่านจะพบกับหน้าจอนี้

4. การดำเนินการจะแยกเป็น 2 ส่วนเหมือนเดิม ดังนี้

 • หากต้องการกดเงินกู้สามัญ, พัฒนาวิชาชีพ และกองทุนฯ ให้กดไปที่ รับเงินฝาก พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน
 • หากต้องการกดเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ฉุกเฉินเอทีเอ็ม ให้กดไปที่ รับเงินกู้ พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน

*** ขั้นตอนในส่วนนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถใช้วิธีการกดเงินแบบเก่าอ้างอิงได้ครับ ***

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังสงสัยในขั้นตอน

ฝ่ายจัดการกำลังเร่งดำเนินการทำคู่มือสำหรับการกดเงินในตู้ธนาคารกรุงไทยแบบใหม่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบในทันทีนะครับ

ขอบคุณครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ เปลี่ยนแปลงประกาศ หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

 1. อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน – 4 ปี กู้ได้ไม่เกิน 200,000
 2. อายุการเป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป – 6 ปี กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 3. อายุการเป็นสมาชิก 6 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
  • จำนวนงวดที่ส่งสูงสุด ไม่เกิน 240 งวด
  • ทั้งนี้ผู้กู้ต้องปลอดหนี้จากการกู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ (ยื่นกู้ตามประกาศใหม่ต้องล้างสัญญาเก่าทั้งหมด)
  • มีผู้ค้ำประกัน 2 คน ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ ผู้ค้ำประกัน 1 คน ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 สัญญา
  • สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด อย่างน้อย 1 สมาคม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Posted by น้าหนวดไอที in สินเชื่อ
สำคัญ! เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โดยให้คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

สำคัญ! เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โดยให้คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

แจ้งสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โดยให้คู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติให้สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ให้คู่สมรสของผู้กู้ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ลงนามให้ความยินยอมในสัญญาเงินกู้นั้นด้วย และในการยื่นคำขอกู้ต้องแนบสำเนาบัตรคู่สมรสของผู้กู้ และสำเนาบัตรคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน มาเพิ่มเติม

กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณบัตร และกรณีมีการหย่าร้างให้แนบใบหย่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in สินเชื่อ