ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ดังนี้ คือ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะ ตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ KDH222R-LEMDY B1

หมายเลขทะเบียน นข 2018 ระยอง

หมายเลขตัวถัง JTFSS22PX00005366 หมายเลขเครื่องยนต์ 2KD -1291778

สีเทา เชื้อเพลิง ดีเซล เกียร์ธรรมดา

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548

******************************************************

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาโดยแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองได้

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ

ห้องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนไม่ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้ถือว่า ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ [แตะอ่านเพิ่มเติม]

******************************************************

เริ่มประมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. และจะเริ่มทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น.

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เลขที่ 444 หมู่ 4

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

******************************************************