พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วยระบบ RYT Saving ได้เกิดปัญหาในส่วนของการใช้งาน โดยมีด้วยกัน 2 ส่วนดังนี้

1. การใช้งานระบบคำขอกู้ออนไลน์ 

ขณะนี้ระบบการยื่นกู้ออนไลน์ในแอปพลิเคชั่น RYT Saving ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม สมาชิกยื่นกู้ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที โดยท่านสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทาง Line Official ของสหกรณ์

2. การใช้งาน RYT Saving ในมือถือ Android บางรุ่น

เนื่องจาก RYT Saving ได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อมือถือในระบบ Android รุ่นเก่า (Android ที่ต่ำกว่า Version 10)

ส่งผลให้มือถือ Android บางรุ่นเกิดผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับผู้ที่ใช้ Android Version 10 ขึ้นไป หรือ iOS ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยปัญหาใช้งานเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในธุรกรรมทางการเงินของท่าน

หากแก้ไขได้สำเร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก