ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก “อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก "อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco Print)"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

ณ ลานกิจกรรมชั้นล่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

  • รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จำนวน 25 คน
  • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. จำนวน 25 คน

มีค่าพาหนะ ให้คนละ 200 บาท

ตรวจสอบได้จากปุ่มด้านล่างนี้