ชี้แจงเรื่องเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยสามัญ แต่ทำหน้าที่เหมือนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม) ทุกประการ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจาก “เงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีพ พ.ศ. 2565” หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “สามัญกระแสรายวัน”

สมาชิกหลายๆท่านยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้นี้

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะขออธิบายอีกครั้งให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องด้วยสัญญาเงินกู้นี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อ “สามัญ” จึงทำให้สมาชิกหลายท่านเข้าใจผิดว่า เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของสมาชิก

ซึ่งจริงๆแล้วความสำคัญนั้นอยู่ที่ประโยคสุดท้าย นั่นคือ “กระแสรายวัน” นั่นเอง

หลักการทำงานของเงินกู้ “สามัญกระแสรายวันนั้น” จะเหมือนกับ “เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม)”

นั่นคือ สมาชิกจะต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายภายในบัญชีเงินกู้เอง คล้ายๆกับบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงสุด 400,000 บาท

ซึ่งหมายถึงว่า กดออกไปใช้เท่าไร ก็ส่งใช้เท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกทำวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันไว้ที่ 400,000 บาท สมาชิกกดเงินไปใช้ 50,000 บาท

ในวันที่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้่ยสมาชิกจะต้องชำระให้กับสหกรณ์ เป็นเงินต้นประมาณ 1,700 บาท

และ ดอกเบี้ยของเงินที่กดไปใช้ 5.5% ของ 50,000 บาท นั่นคือประมาณ 300 บาท/เดือน (โดยประมาณ)

ซึ่งเท่ากับว่าสมาชิกจะต้องส่งใช้ให้กับสหกรณ์เดือนละประมาณ 2,000 บาท

ดังตัวอย่างในตาราง

เพราะฉะนั้น หากสมาชิกไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินก้อนจำนวน 400,000 บาททันที

สหกรณ์ไม่แนะนำให้กดเงินออกไปทีเดียว แล้วเอาเงินไปพักไว้ที่บัญชีธนาคาร

เพราะจะทำให้ท่านต้องแบกดอกเบี้ยของเงินกู้นี้โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะทำให้สภาพคล่องของท่านเสียไป

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ใช้เงินกู้สามัญกระแสรายวันตามความจำเป็นนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ