Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

ระบบรับเงินกู้ออนไลน์ ผ่าน RYT Saving ฉุกเฉินแค่ไหน ... ก็อุ่นใจได้ทุกที่ ทุกเวลา

Update ข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการใช้งาน

  • สมาชิกจะต้องผูกบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และ บัญชีกรุงไทยก่อน
  • ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสมาชิก 8 บาท

หมายเหตุ : บัญชีออมทรัพย์ ATM เป็นบัญชีที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน สมาชิกทุกท่านจะมีบัญชีนี้อยู่ใน App

อ่านเพิ่มเติ่ม : บัญชีออมทรัพย์ ATM  ที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน

อ่านวิธีการใช้งานได้จากปุ่มด้านล่างนี้