ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด พบปัญหาการเชื่อมต่อระบบบัญชีระหว่างสหกรณ์และธนาคาร

จึงขอปิดระบบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารกรุงไทยภายใน RYT Saving เป็นการชั่วคราว

โดยปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อบัญชีของท่าน

หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ