ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ปันผล ร้อยละ 4.9 / เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.25