ตรวจพบความผิดปกติ จำนวน 1 รายการ จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เนื่องจาก สหกรณ์ตรวจพบความผิดปกติจำนวน 1 รายการ

ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรม

จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอื่นๆ ของ Application ได้ตามปกติ

สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้