แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - วันหยุดชดเชย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี