ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง Website ง่ายๆ ด้วย WordPress และ Google Site”

แตะที่ปุ่มเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ท่านสามารถค้นหาได้โดยใช้เลขทะเบัยนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล แล้วยืนยันการเข้าร่วม