ระบาดรอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำกัดผู้เข้ารับบริการภายในสำนักงาน โดยสหกรณ์จะจัดบริเวณการรอเรียกคิวไว้ที่ “ศาลาทรงไทย”

2. ผู้เข้ารับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ,ตรวจวัดไข้ ,ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ

3. โปรด เว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร ระหว่างรับบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้

ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์