คิวออนไลน์

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

สมาชิกท่านใดได้จองคิวออนไลน์มาแล้ว และไม่สามารถมาติดต่อรับเข้าบริการตามที่จองได้

ขอความกรุณายกเลิกคิวที่จอง เพื่อมีที่ว่างให้สิทธิ์กับสมาชิกท่านอื่น

วิธียกเลิกการจองคิว

  1. เข้าไปที่ http://118.175.3.150/Que_online/index.php
  2. เลือก "ติดตามสถานะเรียกคิว"
  3. กดยกเลิกคิวนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ระบบจองคิวออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อจำกัดจำนวนในการเข้ารับบริการและไม่ให้เกิดความแออัดของสมาชิกระหว่างเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน Website ซึ่งมีลิงค์อยู่ที่หน้าแรก และบน Menu ของ Website และบน Rich Menu ของ LINE Official Account

 ระบบจองคิวออนไลน์บนหน้าแรกของ Website

 ระบบจองคิวออนไลน์บน LINE Official Account

โดยสมาชิกสามารถจองคิวได้ท่านละ 2 คิว ต่อ 1 วัน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ