ตรวจสอบปันผล

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ขณะนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ได้จากระบบ iMember

และท่านสามารถใช้ระบบ iMember ผ่านช่องทาง Line Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกท่านใดที่ลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถ Reset รหัสผ่านได้จาก iMember โดยกดที่ปุ่มสีแดง

แล้ว กรอกเลขบัตรประชาชน และ เลขทะเบียนสมาชิก ระบบจะแสดง รหัสผ่านใหม่

รายละเอียดตามภาพประกอบ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วม LINE Official Account

แตะที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าสื่อสังคมออนไลน์ : https://rytcoop.com/social-media/

Line Official Account

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์