หนังสือยืนยันยอด

ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำเอกสาร "ยืนยัน หุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ" อยู่ในรูปแบบเอกสารออนไลน์

จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดตรวจสอบเอกสารดังกล่าว

ซึ่งเอกสารนี้จะอยู่ภายในระบบไอเมมเบอร์ของทุกท่าน

วิธีการดาวน์โหลด / พิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบผ่านไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านไอเมมเบอร์

ณ ขณะนี้ท่านสามารถรีเซตรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

โดยแตะไปที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

จากนั้นระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนและเลขทะเบียนสมาชิก

จากนั้นกดยืนยัน ท่านก็จะได้รับรหัสผ่านไอเมมเบอร์ใหม่เป็นเลข 4 หลัก

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทางไลน์ของสหกรณ์ฯ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง