ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ เป็นชั้น 2 ของอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ ตามเดิม เนื่องจากการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ เป็นชั้น 2 ของอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ ตามเดิม เนื่องจากการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สหกรณ์จะให้บริการสมาชิกบนชั้น 2 ตามเดิม

ในส่วนของการติดต่อเกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม อยู่บริเวณชั้น 1 ทางด้านขวาของอาคาร

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing รุ่นที่ 2”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing รุ่นที่ 2”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing รุ่นที่ 2"

ของสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 ไปแล้ว ทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้เข้ารับการเข้าร่วมโครงการนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2566

  • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา

  • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา

  • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 : วันหยุดทำการ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 : วันหยุดทำการ

 

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการย้ายเครื่อง Server

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการย้ายเครื่อง Server

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการย้ายเครื่อง Server

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานในส่วนของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงมีความจำเป็นต้องย้ายเครื่อง Server เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในสำนักงานทั้งอาคาร

สหกรณ์จึงขอปิดระบบธุรกรรมทุกทางการเงินทุกประเภท

ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. เนื่องจากติดตั้ง Server ยังไม่เรียบร้อย

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แอพพลิเคชั่น RYT Saving จะปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท เวลา 20.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

แจ้งเปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก

ระบบรับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

ปิดระบบธุรกรรม RYT Saving รับเงินกู้ และ ถอนเงินฝาก ชั่วคราว เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระบบธนาคาร

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด พบปัญหาการเชื่อมต่อระบบบัญชีระหว่างสหกรณ์และธนาคาร

จึงขอปิดระบบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารกรุงไทยภายใน RYT Saving เป็นการชั่วคราว

โดยปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อบัญชีของท่าน

หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นในระบบคำขอกู้ออนไลน์ และการใช้งานในมือถือ Android บางรุ่น

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วยระบบ RYT Saving ได้เกิดปัญหาในส่วนของการใช้งาน โดยมีด้วยกัน 2 ส่วนดังนี้

1. การใช้งานระบบคำขอกู้ออนไลน์ 

ขณะนี้ระบบการยื่นกู้ออนไลน์ในแอปพลิเคชั่น RYT Saving ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม สมาชิกยื่นกู้ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที โดยท่านสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทาง Line Official ของสหกรณ์

2. การใช้งาน RYT Saving ในมือถือ Android บางรุ่น

เนื่องจาก RYT Saving ได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อมือถือในระบบ Android รุ่นเก่า (Android ที่ต่ำกว่า Version 10)

ส่งผลให้มือถือ Android บางรุ่นเกิดผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับผู้ที่ใช้ Android Version 10 ขึ้นไป หรือ iOS ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยปัญหาใช้งานเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในธุรกรรมทางการเงินของท่าน

หากแก้ไขได้สำเร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีเหตุจำต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ฯ จึงขอปิดระบบธุรกรรมทุกทางการเงินทุกประเภท

ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.

ทั้งนี้สมาชิกนำเอกสารต่างๆ ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่

และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในวันเปิดทำการ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
เตือนภัยเพื่อนสมาชิกกับ SMS มิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

เตือนภัยเพื่อนสมาชิกกับ SMS มิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

เตือนภัยเพื่อนสมาชิก กับ SMS มิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจากในขณะนี้มี SMS ของมิจฉาชีพกำลังระบาดหนัก จึงขอให้สมาชิกระมัดระวังในการใช้งานมือถือ

โดยอย่ากดหรือคลิ้ก Link ภายใน SMS ที่ท่านไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นชื่อ โดยเด็ดขาด (ขอย้ำว่าโดยเด็ดขาด)

เพราะจะเป็นช่องทางในการ "ยอมรับข้อมูลแปลกปลอม" เข้ามาในเครื่องของท่าน

เพื่อดักจับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของท่าน

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้เขียนบทความในเรื่องในไว้แล้ว

ในวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ในฉบับปีที่ 56 ฉบับที่ 1/2566

เรื่อง "มิจฉาชีพออนไลน์ และโลกจะไม่หมุนย้อนกลับหลัง"

ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดวารสารไปอ่านได้ที่นี่ : วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566

หรืออ่านจาก blog ของสหกรณ์ได้ที่นี่ : มิจฉาชีพออนไลน์ และโลกจะไม่หมุนย้อนกลับหลัง

*** สำคัญมาก ***

ในส่วนของธนาคารนั้นได้ยกเลิก SMS เพื่อติดต่อกับลูกค้าไปหมดแล้วทุกธนาคาร

ตามรายละเอียดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ชี้แจงไว้ตามรูปภาพ ดังนี้

และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะไม่มีการส่ง SMS เพื่อติดต่อธุรกรรมกับสมาชิก เช่นกัน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ตรวจพบความผิดปกติ จำนวน 1 รายการ จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ตรวจพบความผิดปกติ จำนวน 1 รายการ จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

เนื่องจาก สหกรณ์ตรวจพบความผิดปกติจำนวน 1 รายการ

ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรม

จึงขอปิดระบบการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอื่นๆ ของ Application ได้ตามปกติ

สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

แจ้งปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

เนื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปี

จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบธุรกรรมทางการเงินทั้งระบบ

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ วันวิสาขบูชา

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing”

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing”

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing"

ตรวจสอบรายชื่อได้จากปุ่มรายชื่อสมาชิก หากท่านเป็นผู้ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม

กรอบแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ให้เข้ากลุ่ม LINE OpenChat ที่สหกรณ์ได้กำหนด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing"

ของสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เท่านั้น

สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 200 บาท

สมาชิกสามารถติดตามรายชื่่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์