ประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2561 – ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน … วันเกษียณ

14 กันยายน 2561 – ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน … วันเกษียณ

วันเวลาดีๆเหล่านั้น เธอยังคงจำมันได้ไหม ...

วิดิโอประชาสัมพันธ์ งานเกษียณอายุราชการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ประจำปี 2561

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41/2 ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาสหกรณ์ฯในปีต่อไป

หนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ยอมรับว่า การประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯนั้น ในหลายๆครั้งเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

และอีกหลายๆกรณีที่สมาชิกหลายๆท่านยังไม่มีความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นของการเป็นสมาชิก อาทิ การสมัครสมาชิกใหม่ต้องทำอย่างไร การกู้เงินต้องทำอย่างไร สวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

เราจึงมีการดำเนินการคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมกลุ่มสมาชิก และพยายามที่จะผลักดันให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของทางสหกรณ์ฯให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในปี 2561 นั้น ทางสหกรณ์ฯได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า งานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จะต้องครอบคลุมสมาชิกให้ได้เกิน ร้อยละ 80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสหกรณ์ฯให้ดียิ่งขึ้น

ผมในนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ขอสัญญาว่าจะพยายามคิดค้นและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
เงินของขวัญปีใหม่ 2561

เงินของขวัญปีใหม่ 2561

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่านนะครับ

ก่อนวันสิ้นปีที่จะถึงนี้ มีสมาชิกหลายคนได้ไถ่ถามกันมามากมายว่า “เงินของขวัญ” นั้น ทางสหกรณ์ฯจะจ่ายให้วันไหน?

จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มกราคม พ.ศ 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเอง

หากเลยกรอบเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าไปในบัญชีเงินฝากของสมาชิกในระบบสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เฉพาะบำนาญ เขต 2 ทั้งหมด สพป.ระยอง เขต 2 จะทำการโอนเข้าบัญชีให้ครับ

และผมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ได้อ่านข้อความนี้ โปรดช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก