ปิดระบบธุกรรม

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

รวมไปถึงธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค เช่น ระบบ iMember และ การกดเงินจากตู้ ATM เป็นต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

เอกสารแนบ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง