ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ