เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566 และประกาศดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 55 ปี ทวีทรัพย์ พ.ศ. 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ครบกำหนดการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

ประชาสัมพันธ์ ครบกำหนดการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

เรียน สมาชิกทุกท่านที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าว กำลังจะครบกำหนดการฝากในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ท่านสามารถมาถอนเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

อ้างอิง : https://rytcoop.com/finance/50th-anniversary-rycoop/

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์