ประชาสัมพันธ์ ครบกำหนดการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียน สมาชิกทุกท่านที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าว กำลังจะครบกำหนดการฝากในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ท่านสามารถมาถอนเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

อ้างอิง : https://rytcoop.com/finance/50th-anniversary-rycoop/