ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :