ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก สอ.รย. เพื่อหารายได้เสริม รุ่นที่ 2

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก สอ.รย.เพื่อหารายได้เสริม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก สอ.รย. เพื่อหารายได้เสริม

"การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ปลอดสารพิษ รุ่นที่ 2"

ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมัครโดยตรงที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หรือ ที่ ผอ.บุญชิต งามสง่า โทร. 08-1982-0405

สมัครก่อน 30 ก.ย. (หากครบ 100 คน จะปิดรับสมัครทันที)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องเป็นสมาชิกของ สอ.รย.
  • ผู้เคยอบรมในรุ่นที่ 2 จะต้องเป็นผู้เข้าอบรมใหม่ (ไม่เคยผ่านการอบรมในรุ่นแรก)
  • ผู้สมัคร แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับได้ทาง Line Official Account