ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 จึงมีผลทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถส่งเอกสารต่างๆได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก