ประกาศปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

ซึ่งจะมีการทดสอบการโอนเงินภายในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ผ่าน  iMember Application

โดยจะต้องเชื่อมต่อกับระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบธุรกรรมออนไลน์เพื่อทดสอบระบบ

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก