ประกาศปิดทำการ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียนแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วย มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ติดเชื้อโควิด 19 สหกรณ์จึงจำเป็นต้องปิดทำการในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และกักตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการ

สหกรณ์จะเปิดในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โดยจะให้หน่วยแพทย์มาตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้