ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (สมาคม 3)

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (สมาคม 3)

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาปิดรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (สมาคม 3)" สำหรับผู้สูงวัย (อายุเกิน 60 ปี)

เมื่อมีการเรียกประชุมใหญ่สมาชิก ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ข้อบังคับในส่วนของอายุผู้สมัครจะถูก "ลดลง"

สมาชิกสหกรณ์ท่านใด ตลอดจนเครือญาติที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (สมาคม 3)"

ขอให้ท่านเร่งดำเนินการสมัครสมาชิกโดยพลัน เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2565 มีวันหยุดหลายวัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ : https://lin.ee/cnYV9i1 ตามด้วยการเลือกหมวด "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ"

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ : https://rytcoop.com/hotline/