ประชาสัมพันธ์การติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE ในแต่ละฝ่าย

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เนื่องด้วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำ LINE Official Account ประจำไว้ในแต่ละฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เพื่อให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ตรงตามความต้องการของสมาชิกมากที่สุด

หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับคำตอบรับจากเจ้าหน้าที่

ให้ทดสอบการพูดคุย จะมีการตอบรับแบบอัตโนมัติขึ้นมา

ให้สมาชิกแตะที่ Link : https://rytcoop.com/lineoa/

เพื่อเลือกปุ่มฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่ท่านต้องการติดต่อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ