ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง

ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmB1DCWi0E8DkW216HF_Vb9cY_dKgF0GjLRzfSjPg1SXTuIQ/viewform