แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : ชดเชยวันแรงงาน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 : วันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 : วันหยุดตามมติ ครม.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 : วันพืชมงคล