ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing”

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing"

ตรวจสอบรายชื่อได้จากปุ่มรายชื่อสมาชิก หากท่านเป็นผู้ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม

กรอบแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ให้เข้ากลุ่ม LINE OpenChat ที่สหกรณ์ได้กำหนด