เตือนภัยเพื่อนสมาชิกกับ SMS มิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เตือนภัยเพื่อนสมาชิก กับ SMS มิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจากในขณะนี้มี SMS ของมิจฉาชีพกำลังระบาดหนัก จึงขอให้สมาชิกระมัดระวังในการใช้งานมือถือ

โดยอย่ากดหรือคลิ้ก Link ภายใน SMS ที่ท่านไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นชื่อ โดยเด็ดขาด (ขอย้ำว่าโดยเด็ดขาด)

เพราะจะเป็นช่องทางในการ "ยอมรับข้อมูลแปลกปลอม" เข้ามาในเครื่องของท่าน

เพื่อดักจับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของท่าน

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้เขียนบทความในเรื่องในไว้แล้ว

ในวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ในฉบับปีที่ 56 ฉบับที่ 1/2566

เรื่อง "มิจฉาชีพออนไลน์ และโลกจะไม่หมุนย้อนกลับหลัง"

ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดวารสารไปอ่านได้ที่นี่ : วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566

หรืออ่านจาก blog ของสหกรณ์ได้ที่นี่ : มิจฉาชีพออนไลน์ และโลกจะไม่หมุนย้อนกลับหลัง

*** สำคัญมาก ***

ในส่วนของธนาคารนั้นได้ยกเลิก SMS เพื่อติดต่อกับลูกค้าไปหมดแล้วทุกธนาคาร

ตามรายละเอียดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ชี้แจงไว้ตามรูปภาพ ดังนี้

และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะไม่มีการส่ง SMS เพื่อติดต่อธุรกรรมกับสมาชิก เช่นกัน