แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ เป็นชั้น 2 ของอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ ตามเดิม เนื่องจากการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สหกรณ์จะให้บริการสมาชิกบนชั้น 2 ตามเดิม

ในส่วนของการติดต่อเกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 3 สมาคม อยู่บริเวณชั้น 1 ทางด้านขวาของอาคาร