การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เพื่อจัดทำงบการเงิน

สหกรณ์จะปิดการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งระบบ
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่ เวลา 16.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

และปิดระบบโปรแกรมสหกรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.
ถึง วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ส่งสัญญา ภายในเวลา 11.00 น.
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกโดยตรง

หลังจากเวลา 14.00 น.สมาชิกที่มาส่งสัญญาสหกรณ์ฯ
จะจ่ายเงินกู้ให้ในวันเปิดทำการถัดไป
และติดต่อธุรกรรมทางการเงินถึงเวลา 11.00 น.
ของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

ทั้งนี้ สหกรณ์ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 1 ธันวาคม 2566
เพื่อประมวลผลปิดยอดสิ้นปี และยกยอดสิ้นปี
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิ