ใบรับรองแพทย์

สำคัญ! เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

สำคัญ! เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ต้องเป็นลายมือแพทย์เท่านั้น!

สืบเนื่องจากบทความ “เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ” (คลิ๊กที่ลิงค์เพื่ออ่านบทความเก่า)

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องขอเอกสารเป็นตัวจริงเท่านั้น

และในส่วนของการ “สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์” จะต้องเป็นลายมือของแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้เป็นการประทับข้อความ

ซึ่งในเอกสารการสมัคร จะมีข้อความอธิบายไว้อยู่ด้านซ้ายล่าง (สสคอ.) และด้านขวาบน (สส.ชสอ.) ซึ่งจะเป็นข้อความตามรูปด้านล่างนี้

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง

 

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

ใบรับรองแพทย์ต้องตัวจริง! เท่านั้น!!

สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (ส.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (สค.สอ.ระยอง) ใช้ 1 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ใช้ 2 ใบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ใช้ 2 ใบ

ในขณะนี้ จำเป็นจะต้องใข้เอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะกู้เงิน โปรดเตรียมใบรับรองแพทย์ตัวจริงมา 2 ใบมาด้วย เพื่อใช้ในการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทั้ง 2 สมาคม ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์