สำคัญ! เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ต้องเป็นลายมือแพทย์เท่านั้น!

สืบเนื่องจากบทความ “เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ” (คลิ๊กที่ลิงค์เพื่ออ่านบทความเก่า)

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องขอเอกสารเป็นตัวจริงเท่านั้น

และในส่วนของการ “สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์” จะต้องเป็นลายมือของแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้เป็นการประทับข้อความ

ซึ่งในเอกสารการสมัคร จะมีข้อความอธิบายไว้อยู่ด้านซ้ายล่าง (สสคอ.) และด้านขวาบน (สส.ชสอ.) ซึ่งจะเป็นข้อความตามรูปด้านล่างนี้

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง