ประกาศปิดทำการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศปิดทำการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ

เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอประกาศปิดทำการ 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ของคุณครับ