การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : บัตรลายมือชื่อของสมาชิก

เนื่องจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้พบว่ามีสมาชิกบางท่านได้ทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำมาประกอบเอกสารเงินกู้ โดยการปลอมลายเซนต์ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ซึ่งทางสหกรณ์ของเรานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ และเพื่อป้องการปัญหาที่จะเกิดในอนาคต จึงต้องขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการกรอกบัตรลายมือชื่อ เป็นมาตรการในการป้องการการปลอมแปลงเอกสารและลายมือชื่อ หากสมาชิกท่านใดเข้ามาใช้บริการที่สหกรณ์ของเรา เราจะให้แบบกรอกข้อมูลบัตรลายมือชื่อสมาชิก โดยเราเตรียมไว้ในทุกจุดบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : แบบเก็บข้อมูลสมาชิก

เนื่องจากขณะนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้พบว่าข้อมูลในหลายๆส่วนของสมาชิกนั้น ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ที่อยู่ของสมาชิก หรือ เบอร์โทรสำหรับติดต่อสมาชิกนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โปรดกรอกแบบเก็บข้อมูลสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ท่านรับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : รายงานผลการจัดทำ LINE@ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 760 คน และจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้งานยังเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ท่านสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนโดยใช้โปรแกรม LINE ค้นหาในชื่อ @rycoop.news หรือ คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม

ซึ่งภายใน LINE@ นั้นจะมีช่องทางลัดให้สามารถเข้าใช้งานดังนี้

  • การติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือ Facebook
  • การตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ผ่าน iMember
  • คู่มือสมาชิกแบบออนไลน์และคำถามที่พบบ่อย
  • สายด่วนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท่านสมาชิกต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยการโทรศัพท์

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกปี โดยเราจะเชิญสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ จำนวน 250 – 300 คน โดยประมาณ เข้ามารับฟังความรู้ในเรื่องที่เกี่ยบกับสหกรณ์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด รวมไปถึงแนะแนวทางในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สมาชิกได้รู้จักอดออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์”

สำหรับกิจกรรมนี้ เราได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่แล้วเราได้พาคณะครูและนักเรียนมัธยม และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช ซึ่งเด็กๆและคุณครูได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2