ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสลิปเงินเดือนสำหรับการยื่นคำขอกู้

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสลิปเงินเดือนสำหรับการยื่นคำขอกู้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

สมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องแนบสลิปเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือน มีนาคม - เดือนปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ