ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง