ประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์

ขณะนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ประสบปัญหาในเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ภายใน

จึงทำให้เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 038-017-156-8 ไม่สามารถใช้การได้

เนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงเกิดอาการขัดข้องบ่อยครั้ง เพราะอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล (VOIP) เพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้

จึงขอแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า สมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ผ่านหมายเลขที่ให้บริการดังต่อไปนี้

ฝ่ายสินเชื่อ : 083-115-0055 หรือ 099-289-4927 หรือ 080-108-9676

ฝ่ายอำนวยการ : 085-349-0444

ฝ่ายการเงิน : 087-781-4247

ฝ่ายกฏหมาย : 062-181-8141

หรือใช้เครื่องสมาร์ทโฟนเข้าที่ลิงค์นี้ : https://rytcoop.com/tel/

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ