ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ซื้อหุ้น, ชำระหนี้, ฝากเงิน, ถอนเงิน

จากเวลา 08.30 น. – 15.00 น. เป็น 08.30 – 15.30 น. ในทุกวันทำการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบได้โดยทั่วกัน

ขอบคุณค่ะ