วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันปิยมหาราช