ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์ สมาชิกผู้ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ)

สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ  (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ)

ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รายงานตัว : เวลา 8.30 น.

ทางฝ่ายจัดกิจกรรมขอความกรุณาสมาชิกผู้ลงทะเบียน โปรดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมดังนี้

  • มีด Cutter 1 อัน
  • ไม้บรรทัด ฟุตเหล็ก 1 อัน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และความต่อเนื่องในการฝึกอบรม

ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆทางฝ่ายจัดกิจกรรมได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น