ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2563

เนื่องด้วย วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ” ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น.

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศด้านล่าง